MONTECRISTO RETAIL RO S.R.L. operator de date cu caracter personal nr. 27183, prelucrează datele
cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularului. Aceste date (datele
de identificare, domiciliul, adresa de e-mail) ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră.

La cererea dumneavoastră expresă și scrisă, societatea noastră vă va asigura dreptul de acces,
dreptul de intervenție asupra datelor dumneavostră și dreptul de opoziție, în conformitate cu
dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în M. Of. Nr. 790 din 12 decembrie
2001 și normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, veți trimite o
cerere la adresa MONTECRISTO RETAIL RO S.R.L., București, Bd. Basarabia nr. 256, Etaj 2, Biroul 1,
Sector 3, întocmită în formă scrisă, datată și semnată.
Inapoi